DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Rezultate

R1.1

Rezultatele vor contribui la realizarea tuturor obiectivelor specifice OS1, OS2, OS3, OS4, OS5. Echipa de implementare a proiectului este constituita cu formele de angajare corespunzatoare;

 • 1 plan de proiect realizat;
 • 1 plan de comunicare;
 • 4 intalniri de evaluare si planificare realizate;
 • Rapoartele tehnico-financiare conform contractului de finantare elaborate auditate si depuse;
 • Cereri de rambursare elaborate conform graficului si alocarilor bugetare agreate cu partenerii;
 • 1 raport de evaluare finala;
 • 1 raport final de monitorizare ce va reflecta datele cantitative si calitative referitoare la proiectul in cauza si va expune toate rezultatele atinse precum si sugestii si propuneri de imbunatatire si transferabilitatea demersurilor proiectului;
 • Formulare - tip pt indeplinirea graficului de activitati;
 • Rapoarte lunare privind progresul activitatilor si atingerea indicatorilor.

Aceste rezultate contribuie indirect la realizarea tuturor indicatorilor de realizare si rezultat: 4S8, 4S6 si 4S7.

R1.2

Rezultatele vor contribui la realizarea tuturor obiectivelor specifice OS1, OS2, OS3, OS4, OS5. Echipa de implementare a proiectului este constituita cu formele de angajare corespunzatoare;

 • 2 comunicate de presa;
 • organizarea unei conferinte de diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 1 brosura diseminare rezultate 100 buc;
 • 1 plan de comunicare;
 • 50.000 flyere;
 • 300 afise A3;
 • anunturi in social media (Facebook, Twitter, Instagram);
 • 1 portal al proiectului, inscriptionarea cu antete a tuturor materialelor proiectului privind finantarea FSE.

Aceste rezultate contribuie indirect la realizarea tuturor indicatorilor de realizare si rezultat: 4S8, 4S6 si 4S7.

R1.3

Rezultatele vor contribui la realizarea tuturor obiectivelor specifice OS1, OS2, OS3, OS4, OS5.

 • 1 plan de achizitii elaborat;
 • proceduri de achizitii realizate (dosare),;
 • contractele de bunuri si servicii aferente achizitiilor incheiate (rechizite/
  consumabile, promovare, organizare evenimente, inchiriere Sali etc).

Aceste rezultate contribuie indirect la realizarea tuturor indicatorilor de realizare si rezultat: 4S8, 4S6 si 4S7.

R1.4

Rezultatele vor contribui la realizarea tuturor obiectivelor specifice OS1, OS2, OS3, OS4, OS5.

 • 1 registru cu riscuri,
 • 1 registru cu modificari, proces de validare (sign-off) cu stakeholderi, notificari, acte aditionale, adrese de rectificare/instiintare.

Aceste rezultate contribuie indirect la realizarea tuturor indicatorilor de realizare si rezultat: 4S8, 4S6 si 4S7.

R2

Activitatile administrative contribuie in mod indirect la realizarea tuturor rezultatelor proiectului, inclusiv la realizarea R1.1, R1.2, R1.3, R1.4.

R3.1

Rezultatele permit realizarea obiectivului specific OS1:

 • 1 campanie de recrutare,informare si constientizare implementata;
 • 500 de persoane informate;
 • 10 workshopuri de informare si constientizare;
 • 200 de persoane participante la workshopuri;
 • 600 de brosuri " Delta Succes";
 • 1 workshop de bune practici derulat, cu participarea a 25 de persoane;
 • formulare de evaluare;
 • materiale publicitare: 4 roll-up, 1 spot radio cu 40 de difuzari/judet, 500 pachete promotionale (blocnotes, mapa, pix, tricou, geanta personalizate)
 • anunturi in social media (Facebook, Twitter, Instagram/ google),
 • peste 500 de persoane informate.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea indicatorului de realizare 4S8, intrucat sunt inscrise in GT persoanele care vor beneficia de sprijin (460).

Beneficiile rezida in sansa de a-si imbunatati competentele si calificarile profesionale si dezvoltarea pe plan profesional, dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de formarea continua si stimularea consolidarii unei cariere, un nivel mai bun de informare si intelegere a importantei participarii la programe de formare si insertie profesionala.

R3.2

Rezultatele permit realizarea obiectivului specific OS1 prin prin recrutarea participantilor ce urmeaza a fi consiliati si apoi integrati in programe de formare si certificati

a) 460 persoane inscrise in grupul tinta, din care

 • 230 someri si pers inactive (50%, dintre care 46 pers cu varsta peste 54 ani -20% si 40 someri pe termen lung,
 • 10 pers cu dizabilitati,
 • 10 Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) si
 • 9 Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),
 • 92 pers de etnie roma (20%) si 138 din zona rurala (30%), 184 (40%) de sex femin;

b) 3 protocoale incheiate intre ANOFM prin unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa;
c) intocmirea a 460 de dosare personale privind analiza nevoii de formare, evaluare si certificare de competente, ocupare;
d) 1 portal participanti pentru inscriere (decontat prin chelt indirecte A1.2).

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea indicatorului de realizare 4S8, intrucat sunt inscrise in GT persoanele care vor beneficia de sprijin (460). Beneficiile rezida in sansa de a-si imbunatati competentele si calificarile profesionale si dezvoltarea pe plan profesional, in vederea ocuparii.

R3.3

Rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului specific OS5 prin promovarea unor retele de parteneriat pentru integrarea somerilor si pers vulnerabile pe piata fortei de munca si dezvoltarea de modele de afaceri noi ce pot creste ocuparea din zona SE si contribuie si la tema secundara privinde inovarea sociala:

 • 12 parteneriate create cu reprezentanti relevanti ai mediului de afaceri / academic / de formare, etc
 • organizarea a 4 intalniri cu reprezentantii parteneriatelor;
 • 150 de brosuri editate si tiparite cu noile abordari de integrare pe piata fortei de munca a GT ;
 • implicare in 2 politici publice transmise autoritatilor.

Aceste rezultate contribuie la realizarea indicatorilor 4S8, 4S6 si 4S7. Beneficiile rezida in crearea unor elemente de inovare sociale si structuri ce pot oferi solutii reale, adaptate cererii pietei pentru problema integrarii somerilor si atragerea de investitii pe piata muncii regionale si indirect, consolidarea comunitatilor din care fac parte membrii GT.

R4.1

Rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului specific OS2 prin furnizarea de servicii de informare si consiliere ce conduc la construirea unui itinerariu profesional pentru 460 persoane din GT:

 • 460 de persoane din grupul tinta vor beneficia de serviciile de informare si consiliere profesionala (minim 10 ore de consiliere individuala ai in grup pt fiecare participant)
 • 460 de fise de consiliere completate
 • 460 de recomandari efectuate in vederea urmarii programelor de formare din cadrul proiectului sau evaluarii de competente.

Aceste rezultate contribuie la realizarea indicatorului 4S7 - Persoane care, la incetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta: 234 din care

a) someri si inactivi – 117;
b) roma – 47;
c) din zona rurala 70.

Beneficii:

 • 460 de persoane isi vor dezvolta abilitatile necesare angajarii si vor fi indrumate
  spre a urma o meserie, asimiland astfel competentele necesare insertiei pe piata muncii:
 • 234 persoane din GT isi vor gasi un loc de munca sau vor participa la un program de educatie, isi vor putea crea o cariera si isi vor putea consolida pozitia in societate ca membru activ.

R4.2

Rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului specific OS2 prin furnizarea de servicii de mediere ce conduc la insertia profesionala a 234 persoane din GT:

a) 350 de locuri de munca vacante identificate;
b) 1 baza de date care contine 350 de locuri de munca vacante realizata;
c) organizarea si participarea la 234 interviuri pentru angajare a persoanelor din grupul tinta;
d) 234 (50.5%) din beneficiarii proiectului care, la incetarea calitatii de participant, au un loc de munca;
e) 5 burse de locuri de munca organizate;
g) 5 comunicate de presa.

Aceste rezultate contribuie la realizarea indicatorului 4S7 - Persoane care, la incetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta: 234 din care

a) someri si inactivi – 117;
b) roma – 47;
c) din zona rurala 70).

Beneficii:

 • 234 persoane din GT isi vor gasi un loc de munca sau vor participa la un program de educatie, isi vor putea crea o cariera si isi vor putea consolida pozitia in societate ca membru activ.

R5.1

Rezultatele permit realizarea obiectivului specific OS3 prin cresterea gradului de competente si obtinerea certificarilor necesare accesului pe piata muncii:

a) 430 de someri (93%) participanti la programe de formare profesionala de calificare;
b) 8 programe de formare profesionala autorizate A.N.C. derulate, din care 6 de nivel 2 si 1 de nivel 3 (total 31 de grupe constituite);
c) 344 persoane certificate (la care se adauga 30 pers certificate prin A6 in alte 3 meserii de nivel 3), in total 374 pers certificate
(81%)).

Aceste rezultate contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor de rezultat de rezultat 4S6 - Persoane care, la incetarea calitatii de participant, dobandesc o calificare 374 persoane, din care

a) someri si inactivi -184,
b) roma- 75 si
c) din zona rurala – 112.

Beneficii: obtinerea unei calificari relevante pe piata muncii, ce le intaraste avantajul competitiv profesional, posibilitatea de integrare pe piata muncii si posibilitatea de a se mentine activi pe o piata a muncii in continua schimbare; agentii economici din regiune sunt indirect avantajati, intrucat vor beneficia de forta de munca disponibila si calificata.

R5.2

Rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului specific OS5, precum si la atingerea temelor secundare privind Inovarea sociala (dezvoltarea durabila), Nediscriminearea si Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor si a principiilor orizontale privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si TIC

 • 2 module online elaborate (programa si continut, teste de cunoastere);
 • 460 de participanti la cele 2 module online de Egalitate de Sanse si Dezvoltarea Durabila;
 • minim 374 de persoane vor absolvi, primind diplome de participare.

Aceste rezultate contribuie in mod direct la realizarea indicatorului de realizare 4S8 si de rezultat 4S7 si 4S6.

Beneficii:

 • obtinerea cunostintelor necesare promovarii unei societati egalitare si inclusive si intelegerea provocarilor globale si nationale cu privire la dezvoltarea durabila; indirect, contribuie la bunastarea comunitatii, prin informarea participantilor asupra efectului coroziv al societatii asupra mediului, precum si asupra consecintelor discriminarii pe plan personal, societal si profesional.

R5.3

Rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului specific OS5, precum si la atingerea temei secundare privinde Inovarea sociala (dezvoltarea durabila) si a principiului orizontale privind dezvoltarea durabila:

 • 31 de workshopuri organizate,
 • 374 de participanti (minim),
 • 1 brosura privind dezvoltarea durabila elaborata si distribuita in 400 exemplare.

Aceste rezultate contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor de realizare 4S8.

Beneficii:

 • obtinerea cunostintelor necesare promovarii unei societati sustenabile si intelegerea provocarilor globale si nationale cu privire la dezvoltarea durabila;
 • indirect, contribuie la bunastarea comunitatii, prin informarea participantilor asupra efectului coroziv al societatii asupra mediului, ce ne impacteaza pe plan personal, societal si profesional.

R6

Rezultatele permit realizarea obiectivului specific OS3 prin cresterea gradului de competente si obtinerea certificarilor necesare accesului pe piata muncii:

a) 30 beneficiari vor participa la procesul de evaluare si certificare a competentelor dobandite in sistem non-formal si informal, in meseria de ”Ospatar”,"Zidar pietrar tencuitor si „Bucatar” (toate de niv 3).
b) intocmirea a 30 dosare de evaluare si certificare a competentelor dobandite in sistem non-formal si informal.

Aceste rezultate contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor de rezultat de rezultat 4S6 - Persoane care, la incetarea calitatii de participant, dobandesc o calificare (374 persoane, din care:

a) someri si inactivi -184,
b) roma- 75
c) din zona rurala – 112

Beneficii:

 • obtinerea unei calificari relevante pe piata muncii, ce le intaraste avantajul competitiv profesional, posibilitatea de integrare pe piata muncii si posibilitatea de a se mentine activi pe o piata a muncii in continua schimbare; agentii economici din regiune sunt indirect avantajati, intrucat vor beneficia de forta de munca disponibila si calificata.

R7.1

Rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului specific OS4 prin furnizarea de servicii personalizate de acompaniament si asistenta in vederea mentinerii persoanelor din GT pe piata muncii:

 • 100 de someri vor beneficia de servicii de asistenta - finantare cheltuiala aferenta serviciilor de cresa sau afterschool

Aceste rezultate contribuie la realizarea indicatorilor de rezultat 4S6 si 4S7.

Beneficii:

 • membrii GT vor putea sa isi mentina un loc de munca prin furnizarea de servicii de acompaniament pentru minorii aflati in grija lor; de asemenea, cei care beneficiaza de aceasta activitate vor fi stimulati prin aceste mecanisme pentru a descoperi sprijinul in propria comunitate.

R7.2

Rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului specific OS4 prin furnizarea de servicii personalizate de acompaniament si asistenta in vederea mentinerii persoanelor din GT pe piata muncii:

 • 150 de persoane beneficiaza de sesiuni de coaching personal;
 • 1 grup de sprijin reciproc constituit.

Aceste rezultate contribuie la realizarea indicatorilor 4S6 si 4S7.

Beneficii:

 • membrii GT care beneficiaza de life coaching si vor face parte din grupul de sprijin reciproc vor fi stimulati prin aceste mecanisme pentru a se auto-motiva si a descoperi valoarea de sine si sprijin in propria comunitate.

Contact

Titlul programului: Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Titlul proiectului: DELTA - DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est
Editorul materialului: RU EUROPE S.R.L
Data publicării: August 2018


Beneficiar: RU-EUROPE
Adresă: Bv. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Bloc Duplex, Parter, Brăila
Tel: 0239 610 045; 0729 321 866
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


PARTENER: Asociația Euro Training Brăila
Adresă:  Str. Călărași nr.161, cam 61, Brăila
Tel: 0799 455 029
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Copyright © Delta | Realizat de OneTouch Advertising